Demeulenaere Aannemingen BVBA

Rioleringen & pompen

Rioleringen & pompen  

Demeulenaere Aannemingen is de specialist in alles wat met rioleringswerken te maken heeft. Vuilwater, regenwater, het water van uw wasmachine... al dit water komt terecht in de rioleringen.
Als in je straat nieuwe riolering wordt aangelegd of gescheiden riolering aanwezig is dan ben je verplicht volgens de Vlaamse milieuwetgeving om als bewoner in de straat je hemelwater af te koppelen van je vuil water. Dat wil zeggen dat je met twee buizen naar de straat moet voor zowel het vuil water als het regenwater.
Het is van groot belang dat de afvoer van dit water op een correcte manier wordt bewerkstelligd, waarbij moet rekening gehouden worden met de aard van het materiaal en met de afmetingen in functie van een gezinswoning of een groot bedrijf.

Ook pompinstallaties worden door ons geplaatst volgens debiet en opvoerhoogte.
 
Rioleringen & pompen Rioleringen & pompen Rioleringen & pompen Rioleringen & pompen Rioleringen & pompen Rioleringen & pompen Rioleringen & pompen Rioleringen & pompen Rioleringen & pompen Rioleringen & pompen Rioleringen & pompen Rioleringen & pompen
Design by DeJonckere.be